8.5.10

డేట్ అంటే....

ఈ పెద్దోలు ఉన్నారే... మా చిన్నవాళ్ల మనసులను అస్సలు అర్థం చేసుకోరు. ఎప్పుడూ ఏదో ఒకటి అంటూనే ఉంటారు. లేకపోతే ఏదో ఒకటి అడుగుతూనే ఉంటారు. అదేం ఆనందమో అర్థం కాదు. వాళ్ల పిల్లలు ఎలా ఉన్నా కాని పక్కంటి పిల్లల తెలివితేటలు మాత్రం కావాలి. అవి తెలుసుకుని వాళ్లు ఏం సాధిస్తారో నాకైతే తెలీదు.


మన తెలివితేటలు చెప్పేముందు ఇప్పుడు పిల్లల తెలివితేటలు గురించి తెలుసుకుందాం. మా బుల్లి రాక్షసి గురించి మీకు తెలిసే ఉంటుంది. తెలియకపోతే ఇక్కడ చూడండి.

వేసవి కాలం కదా.. మధ్యాహ్నం సమయంలో ఇంటి తలుపులు వేసి అందరం లోనే ఉన్నాం. మా తల్లిగారు అన్నీ ఆడేసి.. ఏమీ తోచక " షికారుకి ఎ....ళ్దాం " అంటూ ఏడుపు అందుకుంది. తనకి షికారు అంటే చాలా ఇష్టం. తెల్లవారినుంచి రాత్రి వరకూ తిరిగి ఇంటికొచ్చినా... పది నిమషాల్లో " షికారుకి ఎ...ళ్దామా... " అంటాది. మేము కోపంగా "ఎంతసేపైందే బైటకెళ్లొచ్చి " అని అడిగితే.. మళ్లీ అదే మాట " షికారుకి ఎ...ళ్దామా... " అంటుంది. ఇంకేం చేస్తాం.. ముద్దులు పెట్టేసి వదిలేస్తాం.

అలాంటి రాక్షసి మామూల టైమ్ లో అడిగితే ఉండగలమా.. " సాయంత్రం వెళ్దాంలే " అన్నాను. వినదు. నేను కాస్త తగ్గి " తరువాత వెళ్దాంలే " అన్నాను. తన శ్రుతిని ఇంకా పెంచింది. మరి లాభం లేదని మా బావతో " ఒరేయ్! దీన్ని బైటకి తీసుకెళ్లురా " అన్నాను. ఎప్పుడు బైటకి వెళ్దామా అని చూసే మా బావ.. పరీక్షలుండడంతో " నేను చదువుకోవాలిరా " అనేసి గదిలోకి వెళ్లిపోయి తలుపేసుకున్నాడు.

వేరే దారి లేక మా తల్లిగారిని తీసుకెళ్దామనుకుని తనని ఎత్తుకుంటుండగా.. బ్రహ్మాండమైన ఆలోచన వచ్చింది. " తలుపులు వేసే ఉన్నాయి. రానట్లు నటించిస్తే సరిపోతుంది. " అని తలుపుల దగ్గరకు వెళ్లి " ఊ... " అంటూ గట్టిగా తలుపు లాగినట్లు ప్రయత్నించి " రావట్లేదు తల్లి! తరువాత వెళ్దాం. " అన్నాను. వెంటనే తళాల వైపు చూపిస్తూ " తాళం " అంది. కేలండర్ స్టాండ్ కి తాళాలు వేళాడుతుంటాయి. వాటిని చూపిస్తూ.. " పదా.. " అంది. తన తెలివికి సంబరపడిపోతూ " ఓసి రాక్షసి! తలుపులు రాకపోతే తాళాలు తాయాలని కూడా తెలుసన్నమాట. " అన్నాను నవ్వుతూ! అదేమో తాళాలనే చూపిస్తుంటే " నాకు తీయడం రాదు తల్లి! " అన్నాను. వెంటనే "నెను తీసాను( నేను తీస్తాను ) అంది. ఏనంత ఉంది కాని( తనకిప్పుడు రెండు సంవత్సరాలు ) ఎంత తెలివి అనుకుంటూ దాని బుగ్గలు కొరికేసి బైటకి తీసుకెళ్లాను. ఇదే విషయం రాత్రి మా మావయ్యతో చెబితే " నిజమా.. " అంటూ ఆశ్చర్యపోయారు.

ఇప్పుడు మన తెలివి గురించి చెప్తాను వినండి. మనకి అసాధారణమైన తెలివితేటలతో పాటు అత్భుతమైన మేధోశక్తి కూడా ఉందనమాట. ఇక లెక్కల్లో ఐతే కింగ్... రెండు చాక్లైట్లు పావలా ఐతే పదహారు చాక్లైట్లుకి ఎంత ఇవ్వాలి అని అడిగారు అనుకో ఓ అరగంట మేథోమథనం చేస్తే గాని చెప్పలేం. అలాంటి నన్ను.. మరీ దారుణంగా రూపాయి ముప్పవులా లెక్క అడిగారు. ఒక టేబ్లెట్ రూపాయి ముప్పావులా ఐతే ఎనిమిది ఎంత అని అడిగారొకసారి. పావలా లెక్కకే అరగంట ఆలోచించిన మనం.. ఈ లెక్కకి ఓ రెండు గంటలు తీవ్రమైన మేధోమధనం చేసాక సమాధానం చెప్పాను. సరిగ్గానే చెప్పాను. నా జీవితంలో నేను కరక్ట్ గా చెప్పిన సందర్భాలు వేళ్లమీద లెక్కపెట్టొచ్చు. అందులో ఇది ఒకటి.

ఇక్కడొక సరదా విషయం.. మా మావయ్య వాళ్లకి కిరాణా షాప్ ఉంది. సెలవుల్లో అప్పుడప్పుడు వెళ్లి హెల్ప్ చేసేవాడిని. ఎప్పుడైనా లెక్క తప్పు పెడితే " ఏం రా.. మీ లెక్కల మేస్ట్ చదువుకోలేదా! " అనేవారు. ఒకవేళ తనే తప్పు చేస్తే " ఏం చేస్తామండి మా లెక్కల మేస్ట్ చదువుకోలేదు " అనేవారు సరదాగా! అక్కడ ఉన్నవాళ్లందరూ నవ్వేవాళ్లు.

సందర్భం : పైన చెప్పిన విషయం.. నేను ఆరో ఏడో చదువుతున్నప్పుడు మా నాన్నగారికి జ్వరం చేస్తే నేను మాతర్లు తెచ్చి డబ్బులు తిరిగి ఇచ్చినప్పుడు నా లెక్కలపై అనుమానమొచ్చి నాకో ప్రశ్న అడిగిన సందర్భం లోనిది.

ఇక అసలు విషయానికి వద్దాం. న్యూటన్ " చర్య - ప్రతిచర్య "సూత్రాన్ని కనిపెట్టినట్లు, ఐనస్టీన్ " సాపేక్ష సిద్ధాంతం " కనిపెట్టినట్లు ( ఇప్పూడీ సాపేక్ష సిద్ధాంతం అంటే ఏంటో అడక్కండి. నాకస్స...లు తెలీదు ) నేను ఒక విషయం కనిపెట్టేసాను. కాకపోతే అప్పటికే ఈ విషయం ప్రపంచానికి తెలుసు.

నేనప్పుడు రెండో తరగతి చదువుతున్నాను. అప్పట్లో మాకు కూడా షాప్ ఉంది. ఇంటిలోనే షాప్ అన్నమాట. మా షాప్ ముందు నుయ్యి ఉంది. దాని మీద కూర్చున్నాను(తలుపులు ఉన్నాయిలెండి). ఏం చేస్తున్నానో గుర్తు లేదు. ఆ సమయంలో ఏదో అవసరమై మా పక్కింటి అంకుల్ వచ్చి అది కొనుక్కొని.. పక్కనే ఉన్న నన్ను చూసి నా తెలివితేటలని పరీక్షించాలనుకున్నారు. ఇంకేముంది అడిగేసారు. " ఈ పెద్దవాళ్లు తిన్నగా ఉండరు కదా! " అనుకున్నాను. అతను " ఈరోజు డేట్ ఎంత అని " అడిగారు.

" డేటా............................................ " అంటూ పెద్ద ఆశ్చర్యంలో మునిగిపోయాను. అప్పటివరకూ నేనా పదమే వినలేదు. " డేట్ అంటే ఏం చెప్పాలి... అదేమైనా పదమా, వాఖ్యమా, నెంబరా.. లేకపోతే పద్యమా.. ఏం చెప్పాలి. " అనుకుంటూ బిక్కమొహం వేసుకుని అతన్ని, మా నాన్నగారిని కలిపి అటూ, ఇటూ చూస్తున్నాను. డేట్ అంటే ఎవరికి తెలుసు.. మీరే చెప్పండి. సైన్స్ విద్యార్థిని ఎకౌంట్స్ గురించి అడిగితే ఏం చెప్తాడు. అదీ నా పరిస్థితి.

తన కొడుకు నిరూపమాన తెలివితేటలు ఎక్కడ బైట పడిపోతాయో అనుకుని మా నాన్నగారు " 8 అని చెప్పు నాన " అన్నారు. అంతే ఒక అత్భుతం ఆవిష్క్రతం ఐపోయింది. నేను డేట్ ని కనిపెట్టేసాను. డేట్ అంటే నెంబర్ చెప్పాలి. " నెంబర్ చెప్పాలి.. నెంబర్ చెప్పాలి. " అని రెండుసార్లు నెమరువేసుకుని అక్కడనుండి ఇంటిలోనకి వెళ్లిపోయాను. అతను నా గురించి ఏమన్నారో మరి నాకు తెలీదు.

అప్పటినుంచి నేను ఒక డేట్ కోసం ఎదురు చూస్తూనే ఉన్నాను. ఈరోజు 8, రేపు 9... ఇలా పెరుగుతూ ఉంటాయి. కొన్ని రోజులు పోయాక డేట్ 100 వస్తుంది. దాన్ని చూసేయాలి అన్న సంతోషంలో ఉంటే ఎప్పటికీ రాలేదు. ఈ పెద్దోలున్నారే 100 డేట్ ని కూడా రానివ్వరు.

10 comments:

మధురవాణి said...

పోస్ట్ టైటిల్ చూసి నేనింకా వేరే 'డేట్' గురించి రాశారేమో అనుకున్నా ;-)
ప్చ్.. అయితే ఈ పెద్దోళ్ళు ఇప్పటిదాకా మీ కోరిక తీర్చనేలేదన్నమాట! అదే.. 100 డేట్ చూడడం .. :-)

Anonymous said...

పోష్ట్ బాగుంది. కానీ కింద గమనికే కొంచెం ఎక్కువచేస్తున్నట్టుగా ఉంది.

మనకి బాగా పరిచయమైన వారినైనా బ్లాగు ముఖంగా పలకరించినప్పుడు మీరు, గారు అని పిలవడమే సంస్కార వంతంగా ఉంటుంది. బయట ఎలాగైన పలకరించుకోవచ్చు. కానీ ఇది బ్లాగు. కాస్త మర్యాదగా పలకరిస్తే తప్పేం లేదు.

అలాంటిది మీరు మీ బ్లాగుని చదివే వారితో కాస్త ఎక్కువ స్నేహం ఆశిస్తున్నట్లు లేదు? ఏదైనా దానంతట అదే వస్తే అందంగా ఉంటుంది. మీరు అడిగి తీసుకుంటే ఎబ్బేట్టుగా ఉంటుంది.

మీమనసు నొప్పించి నట్లైతే మన్నించండి. కానీ ఇలా చెప్పక తప్పక తప్పింది కాదు.

ఓ పాలి ఆలోచించండి మీకే తెలుస్తుంది.

ఇట్లు మీ బ్లాగుని మొదటి టపా నుండీ చదువుతున్న ఓ పాఠకులు.

దీన్ని మీరు ప్రచురించ నవసరం లెదు. ఓ సారి చదివిన తరువాత డిలీట్ చెయ్యండి.

విశ్వ ప్రేమికుడు said...

చిన్న పిల్లలు ఉన్న ఇంట్లో ప్రేమ పొంగి పొర్లుతూ ఉంటుంది. డేటు విషయంలో మీరు కనిపెట్టినది సాధారణ విషయం కాదు. " డేటు అంటే నెంబరు చెప్పాలి. ఈ పెద్దోలున్నారే 100 డేట్ ని కూడా రానివ్వరు. " :D

అఙ్ఞాత గారు : పాపం చిన్నవాడు ప్రేమతో మన్నించెయండి. మరీ అంత కఠినంగా చెప్తే ఎలా?
:)

'Padmarpita' said...

టైటిల్ చూసి వేరే డేట్ గురించి రాశారేమో అనుకున్నా:)

Sai Praveen said...

నేను కూడా డేట్ అంటే వేరేదే అనుకున్ననోచ్ :)
ఈ కుర్రాళ్ళు ఉన్నారే... డేట్ అంటే దాని గురించే ఆలోచిస్తారు
బాగా రాసారు.
అంటే మొత్తానికి మీ మరదలు మీ కంటే సూపర్ ఇంటలిజెంట్ అన్నమాట

venuram said...

పోస్ట్ టైటిల్ చూసి నేనింకా వేరే 'డేట్' గురించి రాశారేమో అనుకున్నా ;-)..nenu kooda...
naakoo ilanti anubhavamey okati undi..date related..

mee blog first time chaduvutunna... nice post.

Rajkumar

సవ్వడి said...

మొత్తం అందరూ ఆ డేట్ గురించే ఆలోచించారనమాట. మిమ్మల్ని డిస్ అప్పోయింట్ చేసినట్లున్నాను.
మధురవాణి గారు! అప్పుడు డేట్ తెలిసిన వెంటనే ఇంట్లోకి పరుగెట్టి వెళ్లిపోయాను. ఇంకేం ఆలోచించలేదు. ఈ 100 డేట్ గురించి సరదాగా ఉంటుందని ఇప్పుడు రాసాను.
ఎనానిమస్ గారు ఎక్కువ చేసినట్లు అనిపించిందా.. ఇది చూడండి. " మీమనసు నొప్పించి నట్లైతే మన్నించండి. " అన్నారు. ఇది హుందాగా ఉంది. " నీ మనసు నొప్పించి నట్లైతే మన్నించండి. " అన్నా అంతే హుందాగా మరియు స్నేహంగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. ఇదే నేను చెప్పేది. అందరితోనూ స్నేహం చేయాలని నేను అనుకోవట్లేదు.
నేను ఇంకా సరిగ్గా చెప్పలేకపోతున్నాను కాని వదిలేయండి.
నా బ్లాగు మొదటి టపా నుండి చదువుతున్నారా.. థాంక్యు థాంక్యు! ఓ పాలి ఆలోచిస్తే మీరు కూడా చిక్కోలు జిల్లావాళ్లే అనిపిస్తుంది. చిక్కోలు అనేది మన(శ్రీకాకుళం) జిల్లా పాత పేరు. ఇది నిజమైతే మీరు కూడా వెంటనే బ్లాగు మొదలుపెట్టండి. బ్లాగులోకంలో మన జిల్లావాళ్లు తక్కువ ఉన్నారు. శేఖర్ గారు, నేను తప్ప ఇంకెవరూ కనిపించట్లేదు. మీరు మూడో వారౌతారు.
ప్రేమికుడు గారు! నిజమేనండి.. చిన్నపిల్లలు ఉంటే సరదానే సరదా! ఈ డేట్ విషయం కొన్ని రోజుల క్రితం మా అమ్మ, తమ్ముడుతో కూడా చెప్పాను. వాళ్లు కూడా " ఏమీ తెలియకపోతే ఏం చెప్తాం. " అని నవ్వారు.
పద్మ గారు! మీరు కూడా అలాగే అనుకున్నారా..
సాయి గారు! తన వయసులో నేను ఉన్నప్పుడు నాకసలు తెలివితేటలే లేవు.
వేణు గారు! మీ డేట్ అనుభవం గురించి చెప్పాల్సింది.
అందరికీ ధన్యవాదాలు. సరేలెండి ఈసారి ఆ డేట్ గురించి కూడా రాస్తాను.

సవ్వడి said...

ఎనానిమస్ గారు! మీరు చెప్పింది కరక్ట్. మీరు ఉపయోగించిన " ఎబ్బేట్టుగా ఉంది " అన్న పదం తగిలిందబ్బా! గమనికను తీసేస్తున్నా.

శేఖర్ పెద్దగోపు said...

నేనూ మోసపోయాను టైటిల్ చూసి....:P

సవ్వడి said...

శేఖర్! మీరు కూడానా..